Badania kierowców Olsztyn

Badania kierowców Olsztyn

Nasza prywatna pracownia psychologiczna wyróżnia się wysoką jakością usług, w której pracują doświadczeni psychologowie o najwyższych kwalifikacjach z życzliwym i wyrozumiałym podejściem do Klienta. Wieloletnie, starannie nabierane doświadczenie, ciągle pogłębiana zdolność oraz umiejętności i permanentne dokształcanie przyczyniły się do nabycia wszystkich wymaganych uprawnień do wszelkich testów psychologicznych i wykonujemy również badania odwoławcze dla kierowców. Nasza pracownia psychologiczna oferuje badania psychologiczne kierowców – badania psychotechniczne, badania na broń, inne badania w zależności od zapotrzebowania, a zgodnie z Art 39k i 39m ustawy o transporcie drogowym, każdy kierowca wykonujący transport drogowy podlega psychotestom psychologicznym (psychotesty) robionym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, a my świadczymy takie badania kierowców olsztyn. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 (DzU Nr 79) wykonujemy badania psychologiczne chętnych ubiegających się lub posiadających pozwolenie na pistolet w celach pamiątkowych, a my wykonujemy badania na broń. Proponujemy dogodne daty, krótkie terminy oraz badania psychologiczne Olsztyn w soboty, a wyśmienita organizacja naszej pracy pozwala na sprawne prowadzenie wszelkich psychotestów. Czas badania psychologicznego zależy od tempa pracy badanego i najczęściej wynosi około 2 godziny, a my dysponujemy nowoczesną aparaturą diagnostyczną do przeprowadzenia analiz. Zapraszamy do naszej autorskiej pracowni psychologicznej z siedzibą przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie przy czym pamiętać trzeba, że nasza pracownia psychologiczna jest całościowo przystosowana do badania również osób niepełnosprawnych.