Notariusz w Krakowie

Notariusz w Krakowie

Notariusz Joanna Bronoszkiewicz przede wszystkim koncypuje akty notarialne i projekty aktów. Biuro notarialne zajmuje się organizowaniem uwierzytelnionych odpisów dowodów, sporządza protesty weksli i czeków, przechowuje depozyty, akceptuje oświadczenia dotyczące zapisów. Do jego zleceń wypada także potwierdzanie własnoręcznego podpisu, akceptowanie prawdopodobieństwa odpisu, notowanie protokołów i inne czynności notarialne, mające na celu nadanie papierom ważności prawnej.