WatchDog PFRON

WatchDog PFRON

PFRON to fundusz, który posiadane środki oddaje między innymi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jak również na ich rehabilitację zarówno publiczną, jak i zawodową. Środki pochodzące z funduszu PFRON są wobec tego wykorzystywane na rozliczne formy dofinansowania działalności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a pochodzą z obligatoryjnych wpłat pracowników jednostek spełniających określone przez akt prawny warunki. Funkcjonowanie PFRON jest przedmiotem zainteresowania wielu osób, stąd pomysł stworzenia areny wymiany opinii i informacji dotyczących tego organu. Portal Watchdog PFRON stanowi właśnie taką platformę. Watchdog próbuje w sposób samodzielny i bezstronny interpretować dystrybucję środków społecznych, które są przeznaczone na wzmacnianie działalności osób niepełnosprawnych, śledzi oraz ocenia wszelkie prawne i systemowe założenia w sferze zaangażowania osób niepełnosprawnych.