Instytut Agronomiczny Fertrico

Na kondycję i plonowanie upraw wpływa mnóstwo faktorów. Niezbędne jest precyzyjne nawożenie, tożsame z obowiązującymi dyrektywami. Dzięki niemu dostarczymy roślinom żądanych pierwiastków odżywczych. By jednak im nie zaszkodzić, wcześniej należy wykonać badanie ziemi. Ma ono na celu ocenienie niedostatków albo naddatków określonych elementów i wyliczenie najodpowiedniejszej racji nawozu dla konkretnego sortu gleby i roślin. Taką analizę urzeczywistnia spółka Fertico. Jest to komórka badawcza mająca w swojej propozycji badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne albo molekularne. Dzierży państwowe upoważnienia, dzięki którym rezultaty jej działalności mogą pozwolić zarejestrować środki ochrony roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Własne laboratoria ma w trzech różnych miejscach Polski.

Dodaj komentarz