Aparaty CPAP

Aparaty CPAP

Bezdech senny jest chorobądotykającą coraz większą liczbę ludzi (według badań szacuje się, że dotyczy to grupy 24% mężczyzn i 9% kobiet). Dowiedz się, czy znajdujesz się w grupie podwyższonego ryzyka. Najskuteczniejsza metoda terapii bezdechu sennego to korzystanie aparatów CPAP. Aparaty te dzielimy na aparaty dostarczające podczas snu ciśnienie o stałym, ustalonym przez lekarza poziomie oraz na aparaty automatyczne dostarczające w trakcie snu zmienne ciśnienie, które jest wyznaczone przez elektronikę aparatu, dopasowując je do tego ile organizm potrzebuje. Powietrze z aparatu CPAP dostarczane jest za pośrednictwem maski. Maski te dzielimy na: maski na twarz i maski do nosa. Przyrządy do kuracji bezdechu sennego skierowane są dla ludzi, u których wykryto bezdech senny. Każdy kto che polepszyć jakość swojego snu, polepszyć skupienie, a przede wszystkim wyleczyć bezdech senny mogą po konsultacji z lekarzem zakupić aparat CPAP.

Http://bezdech.edu.pl

Http://bezdech.edu.pl

Bezdech senny to jedna z najczęściej występujących infekcji osób starszych, a w szczególności mężczyzn, która stanowi ich osobisty problem, lecz zarówno utrudnia niestety cichy sen partnerowi. Chrapanie było przedmiotem żartów, niemniej ta dokuczliwość może tworzyć wielkie ryzyko dla zdrowia jak również należy ją leczyć. Jest to determinantem tego, że jest niekiedy symptomem poważnej choroby, która doprowadzić może do niedotlenienia, dlatego wskazane jest leczenie bezdechu.