Energooszczędność w budownictwie

Energooszczędność w budownictwie

Przedstawiamy ideę budowania budynków energooszczędnych. W Polsce i na Świecie od kilkunastu lat panuje moda na wznoszenie tego typu budynków. Nie jest to tylko moda, ale podniesienie efektywności energetycznej budynku przynosi wymierne korzyści finansowe. Domy energooszczędne wznoszone w standardzie budynku energooszczędnego mają dobrą izolację przegród zewnętrznych. Zasadniczą uwagę poświęca się miejscom, w których w wyniku niezachownia ciągłości izolacji cieplnej tworzą się tak zwane mostki termiczne. Zazwyczaj nie stosuje się w nich okien połaciowych. Stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury ogrzewanej domu jest z reguły mniejszy niż w referencyjnych domach. Pomieszczenia są tak rozmieszczone, aby można było korzystać z energii słonecznej do ich dogrzewania i doświetlenia. W takich domach stosuje się wyłącznie wentylację mechaniczną z rekuperacją, aby wykorzystywać ciepło zawarte w powietrzu usuwanym na zewnątrz. Często dodatkowo stosuje się gruntową czerpnię powietrza.Aby zmniejszyć zużycie energii, w budynkach energooszczędnych, jak również w budynkach pasywnych, powszechnie wykorzystuje się pompy ciepła, rekuperatory wykorzystywane do pozyskiwania energii geotermalnej ze źródeł odnawialnych a także akumulatory ciepła.