Aparaty CPAP

Aparaty CPAP

Bezdech senny jest chorobądotykającą coraz większą liczbę ludzi (według badań szacuje się, że dotyczy to grupy 24% mężczyzn i 9% kobiet). Dowiedz się, czy znajdujesz się w grupie podwyższonego ryzyka. Najskuteczniejsza metoda terapii bezdechu sennego to korzystanie aparatów CPAP. Aparaty te dzielimy na aparaty dostarczające podczas snu ciśnienie o stałym, ustalonym przez lekarza poziomie oraz na aparaty automatyczne dostarczające w trakcie snu zmienne ciśnienie, które jest wyznaczone przez elektronikę aparatu, dopasowując je do tego ile organizm potrzebuje. Powietrze z aparatu CPAP dostarczane jest za pośrednictwem maski. Maski te dzielimy na: maski na twarz i maski do nosa. Przyrządy do kuracji bezdechu sennego skierowane są dla ludzi, u których wykryto bezdech senny. Każdy kto che polepszyć jakość swojego snu, polepszyć skupienie, a przede wszystkim wyleczyć bezdech senny mogą po konsultacji z lekarzem zakupić aparat CPAP.