Wręczyca Wielka

Wręczyca Wielka

Gmina Wręczyca Wielka leży na północnych krańcach województwa śląskiego, bardzo blisko Częstochowy. Część południowa terenów stanowi północny kawałek Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą wchodzącego w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Wręczyca Wielka to czysty ekologicznie teren, jest to jedna z gmin Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. Przyroda. Głównymi elementami wpływającymi na znaczne walory przyrodnicze gminy są : stosunkowo bogata flora, znaczna różnorodność siedlisk, duże zalesienie, liczne zachowane wiekowe drzewa oraz dobrze rozwinięta sieć wód powierzchniowych stwarzająca dobre warunki do dogodne rodzimych gatunków flory i fauny. Zapraszamy do serwisu informacyjnego.