Adwokat kraków

Adwokat kraków

Oskarżycielem ma prawo być osoba albo narząd, jaki składa skargę oraz w czasie postępowania karnego domaga się karania oskarżonego. W krajowym prawie ma prawo być to oskarżyciel publiczny, prywatny lub ewentualnie posiłkowy (to specjalistyczny rodzaj oskarżyciela, jaki równocześnie jest pokrzywdzonym danym przestępstwem). Oskarżyciel powszechny to podmiot uzasadniony do składania skargi oraz ma prawo to być prokurator lub ewentualnie policja (tuż przy czym wtedy prokurator akceptuje akt oskarżenia oraz wnosi sprawę do sądu). Czyli jest to ta domena internetowa, która stoi po za pokrzywdzonymi. Na pewno kancelarie adwokackie kraków jest agentem oskarżonego, reprezentuje jego interesy.