Energia-Zero

Energia-Zero

Energia pozyskiwana z promieni słonecznych jest często wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. Prężny postęp technologii, który ma miejsce w ostatnim czasie sprawia, że urządzenia wykorzystujące to źródło energii są coraz popularniejsze. Energia słoneczna wykorzystywana jest zarówno do przekształcania energii Słońca na elektryczną (tzw. fotowoltaika) jak i do produkcji ciepła. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane są popularnie w małych urządzeniach niestacjonarnych (np. kalkulatory) oraz w miejscach w których niełatwe i mało opłacalne byłoby doprowadzenie sieci energetycznej. Obecnie, na skutek rozwoju technologii i związanego z tym obniżenia się cen energii pozyskiwanej z tego źródła zakres zastosowania poszerza się i tworzone są pokaźne skupiska paneli słonecznych składające się na farmy fotowoltaiczne. Zazwyczaj energia słoneczna wykorzystywana jest do ogrzewania budynków – głównie domów jednorodzinnych oraz podgrzewania wody. Do najważniejszych atutów tego źródła energii wliczyć należy bardzo mały nacisk na środowisko w czasie użytkowania oraz ogólną dostępność. Sporą wadą jest absolutne uzależnienie od warunków pogodowych oraz brak ciągłości dostaw. Energia cieplna, która jest bardziej niż kiedy indziej potrzebna w okresie zimowym, jest właśnie wtedy najcięższa do pozyskania. Biorąc pod uwagę powyższe, kluczowa jest odpowiednia lokalizacja – powinno się wyselekcjonować miejsce o należycie dużym usłonecznieniu w ciągu roku. Koszt instalacji systemów solarnych wciąż jest duży przez co energia słoneczna jest w niewielkim stopniu konkurencyjna na większości światowych rynków. Nie ulega jednak wątpliwości, że to odnawialne źródło energii ma wielki potencjał i pod warunkiem, że nadal technologia z nim związana będzie się tak szybko rozwijać, ma szanse w niezbyt odległej przyszłości zostać jednym z głównych źródeł energii, co wpłynie pozytywnie na ograniczanie emisji substancji uznanych za szkodliwe.