Brony talerzowe

Brony talerzowe

Dostarczane przez
nasze rpzedsiębiorstwo kultywatory zębowe to fachowe urządzenia, które gwarantują doskonałą a oprócz tego sku­teczną uprawę gleby. Sposobny dobór maszyny do rodzaju gleby i również wyko­ny­wa­nej postępek­no­ści na grun­cie, pozwoli skró­cić czas pracy a także dźwignąć jej wydaj­ność. Są uży­wane zarówno do pod­ci­na­nia, jak i również wymie­sza­nia ścier­ni­ska. Dosko­nale spraw­dzają się przy spulch­nia­niu gleby, dokład­nego wymie­sza­nia nawozu i również poplonu z glebą. Znaj­dują także zasto­so­wa­nie w wyrów­ny­wa­niu pola a oprócz tego także w nisz­cze­niu chwa­stów. Wszyst­kie maszyny posia­dają odpo­wiedni sys­tem pod­ci­na­jący. Mają także opty­malne zabez­pie­cze­nia i również regu­la­cje pracy na odpo­wiedniej głę­bo­ko­ści. Kultywatory dłutowe są sto­so­wane przy obra­bia­niu gleby, wręcz przy znacz­nej twar­do­ści i również z reszt­kami po żni­wach. Pługi dłutowe pozwa­lają na dotar­cie do głę­gdyż­kich warstw gleby. Ich uży­cie daje rezultat lepszego oddy­cha­nia, prze­sią­ka­nia wody a także wzro­stu moż­li­wo­ści upra­wo­wych gleby. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę firmową a także do kontaktu telefonicznego lub wysłania wiadomości email.

Maszyny rolnicze, Kultywatory zębowe

Maszyny rolnicze, Kultywatory zębowe

Jesteśmy krajowym producentem maszyn rolniczych. Posiadamy dwa zakłady produkcyjne oraz ponad 150 wykwalifikowanych pracowników. Jesteśmy właścicielem kilku patentów oraz innowacji w rolnictwie.Nasza spółka sprzedaje towary do ponad 24 krajów na całym świcie oraz jest liderem w sprzedaży w kraju. Dostarczamy na rok ponad 3500 maszyn rolniczych.Dlaczego my? Perfekcyjnie Wiemy czego nasi klienci, rozpoznajemy oraz zrozumiemy potrzeby naszych Klientów, dopasowujemy towary oraz usług do wymagań Klientów, kompleksowo realizujemy usługi. Charakteryzuje nas wysoka jakość. Stawiamy na najwyższe standardy oferowanych artykułów oraz usług. Stosujemy innowacyjne oraz nowatorskie rozwiązania. Jesteśmy profesjonalni. Profesjonalna obsługa klientów, wiedza na poziomie eksperckim, długoletnie doświadczenie w branży, wysokie standardy pracy Co nas wyróżnia? Nasza kadra składa się z doświadczonej kadry specjalistów, których cechuje długoletnie doświadczenie i bardzo dobra znajomość branży rolniczej. Jesteśmy na bieżąco z szybko rozwijającym się rynkiem branży rolniczej, dlatego wiemy, jak reagować na oczekiwania naszych Klientów. Posiadamy zaplecze produkcyjne, które umożliwia nam terminowe realizowanie zamówień. Zaufało nam już mnóstwo klientów w kraju oraz za granicą