Mediator

Mediator

Każdemu w życiu nadarzają się sytuacje konfliktowe, spośród pozoru nie do rozstrzygnięcia. Kiedy spór przybiera na sile, a żadna ze stron nie chce odmienić swego stanowiska, sprawa nierzadko kończy się w sądzie, co nie dosyć iż jest czasochłonne i może trwać latami, to wymaga wielkiego nakładu finansowego. Opcjonalnym rozwiązaniem spośród sytuacji, które wydają się być nie do rozwiązania mogą być mediacje. Jest to metoda rozwiązywania konfliktów przy pomocy osoby trzeciej, tak zwany mediator, jaki pośredniczy w komunikacji między stronami sporu i pomaga wypracować zadowalające wszystkich wyjście. Mają one charakter poufny, nieformalny lub dobrowolny oraz, co istotne, pozwalają zawrzeć ugodę, która w odpowiednich warunkach nie byłaby osiągnięta wcale lub do jej osiągnięcia konieczne byłyby wielkie nakłady finansowe.