Lekarze medycyny pracy Należy zajrzeć

Lekarze medycyny pracy Należy zajrzeć

Jeśli zdarzy się tak, że planować będziecie zmianę miejsca pracy, zapamiętajcie, że wszelkie zlecone i zrobione lekarza badania profilaktyczne, związane z dawną pracą utracą ważność i będzie trzeba z tego powodu jak poprzednim razem zadbać o badania wstępne, będące dopuszczeniem do pracy na stosownym stanowisku. Bez nich, żaden pracodawca nie może dopuścić pracownika do podjęcia pracy, dlatego, że odpowiada za wszystko, co wynika z przepisów prawa pracy i innych obowiązujących. Takie profilaktyczne badania zlecają uprawnieni lekarze, przykładowo lekarze medycyny pracy Olsztyn. Oprócz badań wstępnych zawsze pracownicy muszą przestrzegać wyznaczonych dat badań okresowych. Dla poszczególnych grup pracowników częstotliwość badań jest zależna od zajmowanych stanowisk.