Www.TanieUbezpieczenia.com.pl oc przewoźnika

Www.TanieUbezpieczenia.com.pl oc przewoźnika

Multiagencja www.TanieUbezpieczenia.com.pl oferuje najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe dla przedsiębiorstw transportowych. Jest to Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora drogowego w ruchu międzynarodowym . Co się za tym kryje po co to ubezpieczenie.Polisa OC przewoźnika w międzynarodowym ruchu drogowym dotyczy przedsiębiorstw specjalizujących się w przewozie ładunku na terenie kilku ewentualnie kilkunastu krajów a także na terenie Polski. Sama odpowiedzialność cywilna dotyczy negatywnych konsekwencji, jakie ponosi się w związku ze złymi w ocenie prawa zdarzeniami, jakie w konsekwencji mogą doprowadzić do egzekucji majątkowej względem osoby albo podmiotu prawnego inaczej mówiąc firmy , jakie to ponoszą za nadmienione zdarzenia zobowiązanie. W rozumieniu zabezpieczenia ocp inaczej mówiąc odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, ubezpieczenie jest niczym innym jak ochroną wobec niewykonania lub nieprzepisowej realizacji umowy przewoźniczej względem przepisów umieszczonych w Kodeksie Cywilnym i odpowiedniej ustawie, jak również w Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów. Oferujemy naszym kontrahentom dwa tryby tegoż ubezpieczenia – najważniejszy dotyczy przewozów artykułów na drogach polskich; drugi stanowi rozszerzenie na pozostałe kraje należące do Unii Europejskiej. Zapraszamy na www.TanieUbezpieczenia.com.pl to najtańsze ubezpieczenie oc przewoźnika w ruchu krajowym lub międzynarodowym.