Oze

Oze

Energia jest niebezużyteczna dla obecnego świata. Gdyby jej zabrakło obezwładniłoby to całą ludzkość. Nie bylibyśmy w stanie standardowo działać. Wyróżniamy parę typów energii, jednak ludzkość chwilowo powinien w największym stopniu interesować termin fotowoltaika. Istnieje dużo sposobów pozyskiwania energii. Wolno być on zdobyta zarówno ze źródeł odnawialnych, innymi słowy takich których używanie nie łączy się z długotrwałym ich deficytem, bo ich zasób odnawia się w krótkim czasie i ze źródeł nieodnawialnych, których wykorzystanie postępuje znacznie szybciej aniżeli ich naturalne odtwarzanie.