Oczyszczalnia biologiczna

Oczyszczalnia biologiczna

Primeko jest to prężnie rozwijająca się firma montująca przydomowe oczyszczalnie ścieków w gospodarstwach domowych i wszędzie gdzie takowa oczyszczalnia przydomowa znajdzie swoje zastosowanie. Oczyszczalnie przydomowe to jeden z wielu znaczących elementów pozwalający nam ludziom brać udział w ochronie środowiska, dzięki użyciu takowych oczyszczalni ścieków mamy możliwość ochrony środowiska oraz wykorzystywania ponownego wody do celu podlewania, np. terenów zielonych. Do tego taka oczyszczalnia przydomowa daje następujące korzyści: zmniejsza wykorzystanie wody w naszych domowych gospodarstwach oraz pozwala na oszczędności związane z zamawianiem szambiarek do wypompowania ścieków z naszego szamba.