Szkolenie metodologia badań własnych

Szkolenie metodologia badań własnych

Podstawy metodologiczne badań własnych powinien posiadać każdy student przed rozpoczęciem opracowywania pracy promocyjnej, której coraz częściej stawia się wymóg pracy teoretyczno-empirycznej. Wiedze taką powinien posiąść dyplomant, magistrant, a już z całą pewnością doktorant w trakcie wykładów. Rzeczywistość jednak pokazuje, że do zajęć dotyczących kwestii metodyki badań własnych przywiązuje się bardzo małą uwagę. W tej sytuacji, dobrym rozwiązaniem może być szkolenie metodologia badań społecznych. To głownie na kierunku zarządzanie, marketing, socjologia, pedagogika wymaga się przeprowadzenia badań własnych ilościowych lub jakościowych. Program naszych warsztatów z podstaw metodologii badań jest skonstruowany w taki sposób, aby wiadomości były przydatne bez względu na etap rozeznania studenta w metodologii badań własnych. Uczymy w jaki sposób zaprojektować i przeprowadzić badanie, a w konsekwencji zaprezentować i omówić wyniki. Kursy studenckie mają charakter praktyczny i bazują na studiach przypadków.