Urlop wychowawczy 2013

Prawo do urlopu wypoczynkowego to jedno z uprawnień osób zatrudnionych. Podkreślić jednak należy, iż uprawnienie to jest stosunkowo rygorystycznie ograniczone przez przepisy obowiązującego w Polsce prawa pracy. O ile zgodnie z przepisami pracownik ma prawo wykorzystać urlop, tak pracodawca ma możliwość nie udzielić urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy oraz wytyczne jego udzielania z pewnością dotyczyć będą znaczną ilość pracowników. Z regulacjami udzielania zatrudnionym urlopów wypoczynkowych zapoznasz się najpewniej na naszej stronie internetowej o kadrach i płacach.

Ilość dni urlopu wypoczynkowego jakie można dać zatrudnionemu uzależniona jest od bieżącego stażu pracy oraz od tego, czy podjął zatrudnienie po raz 1 w swojej karierze zawodowej. Do tego stażu pracy zalicza się zatrudnionemu ponadto okres nauki.

Odpowiednie naliczenie ilości dni urlopu wypoczynkowego, który przysługuje zatrudnionemu jest bardzo ważne. Niewłaściwe ustalenie ilości dni urlopu wypoczynkowego może spowodować kary, jakie może wymierzyć Inspekcja Pracy.