Żółw Czerwonolicy Na Sprzedaż

NIEPOTRZEBNY ŻÓŁW – CO ZROBIĆ?

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania związane z posiadanymi lub obserwowanymi w srodowisku obcymi gatunkami żółwi. 1. Jakie rodzaje żółwi należą do obcych gatunków inwazyjnych na terenie naszego kraju? W Polsce wszystkie gatunki żółwi z wyjątkiem żółwia błotnego są gatunkami nie występującymi naturalnie w Polsce. Lista gatunków oficjalnie uznanych jako zagrażające rodzimej różnorodności biologicznej znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym. Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2012 r. obejmuje ono następujące gatunki: 1) Trachemys scripta 2) Chrysemys picta 3) Grapthemys pseudogeographica 4) żółw jaszczurowaty 2. Posiadam żółwia – czy mogę go wypuścić na wolność? Z uwagi na to, że gatunki inwazyjne stanowią poważne zagrożenie dla przyrody,puszczenie wolno okazów należących do gatunków obcych jest w Polsce zakazane. Wprowadzanie do środowiska gatunków obcych traktowane jest w naszym kraju ustawy jako jako wykroczenie| za które sąd skazać może na karę aresztu lub grzywny. 3. Znalazłam żółwia i chcę go zatrzymać, czy jest to możliwe? Zatrzymanie znalezionego żółwia gatunku obcego jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami: Osoba która znajdzie żółwia nie może mieć pewności, że znalezione zwierzę zostało porzucone przez prawowitego właściciela. Na początek zawsze należy podjąć próbę poinformowania prawowitego właściciela zwierzęcia o jego odnalezieniu – np. poprzez zgłoszenie faktu odłowienia żółwia na Policję. Jeśli jest to przedstawiciel jednego z gatunków inwazyjnych wymienionych w pkt 1 FAQ (1) Trachemys scripta, żółw malowany , Grapthemys pseudogeographica, żółw jaszczurowaty), należy uzyskać zezwolenie GDOŚ na przetrzymywanie danego okazu. Jeśli jest to żółw czerwnolicy albo żółw malowany to należy zgłosić go do rejestru prowadzonego Starostwo Powiatowe. Więcej informacji o sprzedaży żółwia czerwonolicego znajduje się na stronie WWW PTOP Salamanadra. 4. Chcę pozybć się żółwia, do kogo się zgłosić? Niestety pozbycie się żółwia jest w Polsce bardzo kłopotliwe, gdyż aktualnie nie ma w naszym kraju specjalnego azylu dla tego typu zwierząt. Osoba, która z różnych przyczyn chce oddać swojego żółwia (np. przypadkiem znalezionego) może próbować oddać go do ogrodu zoologicznego, który jednak wcale nie ma obowiązku go przyjąć. W przypadku zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym żółwi czerwonolicych lub malowanych| których legalność pochodzenia jest udokumentowane, można również takiego osobnika odsprzedać osobie lub podmiotowi. Jeśli jednak pochodzenie żółwia jest nieznane, wówczas sprzedaż takiego osobnika traktowane będzie jako przestępstwo za które sąd skazać może nawet na 5 lat pozbawienia wolności.

Zoo Safari Świerkocin

Prezentowany serwis to miejsce dla globtroterów i osób, którzy potrzebują przygód i chcą żyć energicznie. U nas znajdziesz całą masę informacji o wycieczkach i niezwykłych atrakcjach, które na Ciebie oczekują. Co ciekawe, nie wszystkie orientalne atrakcje muszą oczekiwać na Ciebie w odległych krajach. Idealnym przypadkiem może być Safari w Świerkocinie, gdzie oczekuje na Ciebie kilkanaście gatunków zwierzą, które do tej pory widziałeś w TV.Jeśli jednakże lubisz bardziej tradycyjne przygody, Zamek w Bobolicach to bardzo dobre miejsce dla przejrzenia naszej historii, a także posłuchania niesamowitych legend przewodników. Wejdź na prezentowany portal i zacznij przygodę całego życia!